19.03.2019

PSBA Peering o Gyfnewidfa Rhyngrwyd Caerdydd (Cardiff IX)

Mae gwasanaethau PSBA yn dal i esblygu, gan ychwanegu adnoddau ‘peering’ yn ddiweddar.  Peering yw’r broses pan fydd dau rwydwaith rhyngrwyd yn cysylltu ac yn cyfnewid traffig yn uniongyrchol. Mae peering yn broses wahanol i ‘transit’, y dull cyffredin o gysylltu â’r rhyngrwyd.

Mae PSBA yn rhan o Cardiff Internet Exchange (Cardiff IX) o dan reolaeth LINX gyda chysylltiad 1Gbps â switsh IX. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn cynnal polisi ‘peering’ dewisol, ond mae’n rhagweld symud at bolisi agored yn y dyfodol agos (gwanwyn 2019). Ein nod yw derbyn ceisiadau ‘peering’ gan bob rhwydwaith, yn amodol ar gymeradwyaeth o’r mesurau diogelwch a’n cytundeb ‘peering’ safonol.

Manylion pellach am ein gwasanaeth, polisi a chytundeb ‘peering’ yma

Latest Stores

PSBA: Wi-Fi Cyhoeddus ar gyfer Sector Cyhoeddus Cymru

Bydd llawer ohonom yn disgwyl bod wifi cyhoeddus ar gael yn gyffredinol, gyda’r rhan helaeth am ei gael am ddim mewn amryw sefyllfaoedd. Yn achos busnesau, mae darparu wifi ar gyfer gwesteion yn ffordd dda o wella gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid ac yn cynnig cyfleoedd marchnata ychwanegol wrth gysylltu â nhw. Mae gwasanaeth wifi cyhoeddus

PSBA HomeWorker: gweithio gartref yn effeithiol

Ers mis Mawrth 2020, mae cyrff wedi wynebu newidiadau mawr wrth i nifer sylweddol o’u gweithwyr weithio gartref oherwydd pandemig COVID-19. Erbyn hyn, mae cyrff sector cyhoeddus angen cefnogi eu gweithwyr gyda chysylltiadau dibynadwy er hwyluso gweithio gartref rheolaidd neu barhaus. Mae PSBA yma i gefnogi eich corff gyda PSBA HomeWorker, fydd yn eich helpu

CYSYLLTU

Os oes diddordeb gennych mewn ymuno â PSBA neu am fanylion pellach, anfonwch neges at PSBA.new.connection.enquiries.bt.com a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.