19.03.2019

PSBA Peering o Gyfnewidfa Rhyngrwyd Caerdydd (Cardiff IX)

Mae gwasanaethau PSBA yn dal i esblygu, gan ychwanegu adnoddau ‘peering’ yn ddiweddar.  Peering yw’r broses pan fydd dau rwydwaith rhyngrwyd yn cysylltu ac yn cyfnewid traffig yn uniongyrchol. Mae peering yn broses wahanol i ‘transit’, y dull cyffredin o gysylltu â’r rhyngrwyd.

Mae PSBA yn rhan o Cardiff Internet Exchange (Cardiff IX) o dan reolaeth LINX gyda chysylltiad 1Gbps â switsh IX. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn cynnal polisi ‘peering’ dewisol, ond mae’n rhagweld symud at bolisi agored yn y dyfodol agos (gwanwyn 2019). Ein nod yw derbyn ceisiadau ‘peering’ gan bob rhwydwaith, yn amodol ar gymeradwyaeth o’r mesurau diogelwch a’n cytundeb ‘peering’ safonol.

Manylion pellach am ein gwasanaeth, polisi a chytundeb ‘peering’ yma

Latest Stores

PSBA i gynnig SD-WAN

Erbyn hyn mae SD-WAN (software-defined wide area network) yn dod yn opsiwn mwy poblogaidd i rwydweithiau mentrau bach a mawr. Mae SD-WAN yn dadansoddi a blaenoriaethu traffig sy’n mynd drwy eich rhwydwaith, gan roi golwg clir o bopeth sy’n digwydd er mwyn hwyluso penderfyniadau craff ac ymateb yn gyflymach. Ar ben hynny, mae modd addasu

MAE gwasanaethau cyhoeddus hanfodol gan gynnwys meddygfeydd, llyfrgelloedd ac ysbytai yn elwa ar gyflymderau rhyngrwyd a gwell cysylltedd.

Nid yw pandemig y Coronafeirws wedi atal cynnydd mawr sy’n cael ei wneud ar yr Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru £8m o gyflwyno band eang gigabit o’r ansawdd uchaf i 350 o safleoedd ar draws Sir Ddinbych, Ynys Môn, Conwy, Gwynedd, Sir y Fflint a Wrecsam.

CYSYLLTU

Os oes diddordeb gennych mewn ymuno â PSBA neu am fanylion pellach, anfonwch neges at PSBA.new.connection.enquiries.bt.com a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.