Neu, edrychwch drwy weddill ein cynnwys.

News and updates

Methu cael hyd i’r dudalen.

Y Bwrdd yw’r corff iechyd mwyaf yng Nghymru. Mae’n cyflogi oddeutu 16,500 aelod staff, gan ddarparu gwasanaethau iechyd sylfaenol, cymunedol, iechyd meddwl ac ysbytai ar gyfer y 678,000 person sy’n byw yn ardaloedd Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, sir Ddinbych, sir y Fflint a Wrecsam  Roedd y Bwrdd eisoes wedi cymryd mesurau i wella effeithlonrwydd a

Methu cael hyd i’r dudalen.

Mae gwasanaethau PSBA yn dal i esblygu, gan ychwanegu adnoddau ‘peering’ yn ddiweddar.  Peering yw’r broses pan fydd dau rwydwaith rhyngrwyd yn cysylltu ac yn cyfnewid traffig yn uniongyrchol. Mae peering yn broses wahanol i ‘transit’, y dull cyffredin o gysylltu â’r rhyngrwyd. Mae PSBA yn rhan o Cardiff Internet Exchange (Cardiff IX) o dan

CYSYLLTU

Os oes diddordeb gennych mewn ymuno â PSBA neu am fanylion pellach, anfonwch neges at PSBA.new.connection.enquiries.bt.com a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.