23.07.2019

Newyddion Hidlo’r We

Dros y mis diwethaf, roedd PSBA yn brysur yn trosglwyddo cwsmeriaid i’r gwasanaeth, gan glirio’r rhestr aros. Bydd y gwaith trosi’n parhau dros yr haf, ond yn stopio am egwyl ar gais y cwsmeriaid. Darllen mwy.

Dylai cwsmeriaid hidlo’r we nodi fod Smoothwall yn diweddaru ei feddalwedd yn rheolaidd. Bydd gwyliau’r haf yn gyfle da i ddefnyddwyr wirio eu fersiwn Smoothwall, gan ddiweddaru os bydd angen. Mae gwefan Smoothwall yn rhestru’r fersiynau meddalwedd a’r trefniadau uwchraddio.

Erbyn hyn mae llawlyfr cwsmeriaid hidlo’r we ar gael, sy’n manylu’r canllawiau cymorth. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am galedwedd hidlo’r we, modelau llif achos, rolau a chyfrifoldebau, prosesau a manylion cyflenwyr. 

Latest Stores

PSBA: Wi-Fi Cyhoeddus ar gyfer Sector Cyhoeddus Cymru

Bydd llawer ohonom yn disgwyl bod wifi cyhoeddus ar gael yn gyffredinol, gyda’r rhan helaeth am ei gael am ddim mewn amryw sefyllfaoedd. Yn achos busnesau, mae darparu wifi ar gyfer gwesteion yn ffordd dda o wella gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid ac yn cynnig cyfleoedd marchnata ychwanegol wrth gysylltu â nhw. Mae gwasanaeth wifi cyhoeddus

PSBA HomeWorker: gweithio gartref yn effeithiol

Ers mis Mawrth 2020, mae cyrff wedi wynebu newidiadau mawr wrth i nifer sylweddol o’u gweithwyr weithio gartref oherwydd pandemig COVID-19. Erbyn hyn, mae cyrff sector cyhoeddus angen cefnogi eu gweithwyr gyda chysylltiadau dibynadwy er hwyluso gweithio gartref rheolaidd neu barhaus. Mae PSBA yma i gefnogi eich corff gyda PSBA HomeWorker, fydd yn eich helpu

CYSYLLTU

Os oes diddordeb gennych mewn ymuno â PSBA neu am fanylion pellach, anfonwch neges at PSBA.new.connection.enquiries.bt.com a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.