MATH

Categori

Archif

Nodi geiriau allweddol

Tech Forum 14_05_24

PSBA Technical Customer Forum. 14 May 2024.

PSBA - rhwydwaith craff Cymru

Mae PSBA yn cysylltu gwasanaethau cyhoeddus Cymru, gan eu helpu i gyflawni mwy wrth ddarparu rhwydweithiau cyflymach, gwella diogelwch, hwyluso arloesi a symbylu cydweithredu.

PSBA Corporate WebSafe Flyer CYM

Gwasanaeth canolog, cadarn a hyblyg ar gyfer cyrff sector cyhoeddus Cymru. Mae’n diogelu gwasanaethau hanfodol wrth ganiatáu cyrff i sefydlu polisïau eu hunain o ran beth fydd staff a defnyddwyr yn gallu defnyddio ar y we.

Wi-Fi Cyhoeddus PSBA

Mae gwasanaeth Wi-Fi cyhoeddus PSBA yn darparu mynediad i adnoddau arlein o adeiladau sector cyhoeddus, gan gynnwys mesurau llywodraethu a rheoli cynnwys ar gyfer cyrff unigol.

PSBA – rhwydwaith craff Cymru

Sefydlwyd PSBA er mwyn cysylltu gwasanaethau cyhoeddus Cymru, gan eu helpu i gyflawni mwy. Mae’n gwneud hynny wrth ddarparu rhwydweithiau cyflymach a mesurau diogelwch cadarn, gan hwyluso arloesi a symbylu cydweithredu.

PSBA - dewis doeth i ysgolion

Rydym yn deall pa mor bwysig yw hi i gael disgyblion i elwa o brofiadau dysgu arlein. Mae PSBA wedi ymrwymo i ddarparu pecyn fydd yn diwallu’r anghenion hynny yn y dyfodol.

WebSafe PSBA

Nod y ddogfen hon yw darparu amlinelliad o wasanaeth WebSafe PSBA (“y Gwasanaeth”)

Crwydro PSBA

Crwydro PSBA yn darparu cysylltiadau diogel a di-dor ar gyfer gweithwyr sector cyhoeddus.

    CYSYLLTU

    Os oes diddordeb gennych mewn ymuno â PSBA neu am fanylion pellach, anfonwch neges at PSBA.new.connection.enquiries.bt.com a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.