Yr her

Roedd gweithwyr iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn wynebu problemau wrth geisio cydweithio’n effeithiol, gyda dim modd dibynnu ar gysylltiadau rhyngrwyd a wifi. Gan fod cydweithredu’n allweddol, roedd angen newid dulliau cyfathrebu er hwyluso cysylltiadau data cyflym a diogel mewn pob un o adeiladau’r Cyngor.

Roedd y tîm technoleg gwybodaeth yn derbyn sylwadau negyddol gan staff oedd yn teimlo’n rhwystredig gyda diffygion y gwasanaethau cyfathrebu.

Yr ateb

Mae gwasanaeth crwydro PSBA wedi gwella cysylltiadau gwaith traws ffiniau rhwng yr awdurdod iechyd a’r cyngor. Erbyn hyn mae’r gweithwyr yn gallu menwgofnodi ar eu rhwydweithiau perthnasol yn syth o unrhyw swyddfa ar Wyr Ynys.

Bydd llawer o weithwyr y Cyngor yn cyfrannu at brojectau rhanbarthol ar draws y gogledd, gan fynychu cyfarfodydd ad hoc ar draws y chwe sir. Mae gwasanaeth crwydro PSBA wedi hwyluso gweithio o fewn ardaloedd eraill.

Mae gwasanaeth crwydro PSBA wedi cefnogi gwaith staff yr awdurdod iechyd a’r cyngor wrth hwyluso cysylltu â’u rhwydweithiau. Yn ei dro mae hynny wedi gwella cydweithio rhwng y gwasanaethau cymdeithasol a’r bwrdd iechyd. Mae wedi gwneud pethau’n fwy hyblyg ar gyfer staff wrth ddarparu mynediad diogel i ddata hanfodol.

Sut helpodd

Y canlyniad

CYSYLLTU

Os oes diddordeb gennych mewn ymuno â PSBA neu am fanylion pellach, anfonwch neges at PSBA.new.connection.enquiries.bt.com a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.