Wedi cysylltu dros
0
corff
Cysylltu
0
safle ar draws y wlad
Dros
0
Meddygfa

Mae PSBA yn galluogi byrddau iechyd lleol, awdurdodau lleol, sefydliadau addysg uwch a phellach,  gwasanaethau brys golau glas a chyrff cyhoeddus eraill i ddarparu gwasanaethau effeithlon ar gyfer y boblogaeth wrth ddefnyddio gwasanaethau rhwydwaith arloesol, cost effeithiol a dibynadwy sy’n cynnal cynhyrchiant.

Byddwn yn helpu myfyrwyr a phobl ifanc i gadw’n saff arlein gyda gwasanaeth hidlo’r we effeithiol ar gyfer y maes addysg. Ac yn galluogi dros 100 corff cyhoeddus i daclo rhwystrau logistaidd a threfniadol gyda gwasanaeth crwydro diogel sy’n helpu gweithwyr sector cyhoeddus i wneud eu gwaith – dim ots pa mor bell byddant o’u safle gwaith – mewn bron 5,000 safle sector cyhoeddus ar draws y wlad. Rydym wedi cysylltu 640 meddygfa i’n rhwydwaith, gan helpu i ddiweddaru a gwella adnoddau technoleg gwybodaeth y meddygfeydd.

  • Ein Gweledigaeth:
  • Ein Cenhadaeth
  • Ein Gwerthoedd:
  • Creu’r rhwydwaith sector cyhoeddus mwyaf blaenllaw er cydweithio i gyflwyno newidiadau a gwella gwasanaethau cyhoeddus Cymru.
  • Cysylltu sector cyhoeddus Cymru â rhwydwaith cyfathrebu cyflym, diogel a dibynadwy.
  • Arloesi: bod yn greadigol, blaengar ac eangfrydig er hwyluso newid.
    Cydweithredu: crynhoi sgiliau ac adnoddau er lles sector cyhoeddus Cymru.
    Tryloyw: darparu gwerth da am yr arian drwy arbedion maint ac osgoi dyblygu.

CYSYLLTU

Os oes diddordeb gennych mewn ymuno â PSBA neu am fanylion pellach, anfonwch neges at PSBA.new.connection.enquiries.bt.com a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.