Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio’r wybodaeth ar y wefan hon (nid yn cynnwys logos) am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng.

Rhaid i chi atgynhyrchu ein deunydd yn gywir a pheidio â’i ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Wrth atgynhyrchu neu gopïo i eraill unrhyw eitemau hawlfraint PSBA ar y safle hwn, rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod ei statws hawlfraint (er enghraifft, Hawlfraint © 2019 PSBA). Byddwn hefyd yn eich cymell i sefydlu linciau hyperdestun i’r wefan hon.

Nid yw’r caniatâd i atgynhyrchu deunydd hawlfraint PSBA yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y safle a nodwyd yn destun hawlfraint trydydd parti. Bydd angen cael awdurdod gan y dalwyr hawlfraint perthnasol er mwyn atgynhyrchu’r fath ddeunydd.

Os bydd gwrthdaro rhwng fersiwn Cymraeg y Datganiad Hawlfraint hwn a’r Fersiwn Saesneg, bydd y Fersiwn Saesneg yn drech

Logo PSBA

Cyfyngir defnydd o’n logo ac nid oes hawl gan unigolion neu gyrff eraill i’w ddefnyddio heb ganiatâd ffurfiol gennym. Os byddwch am gael caniatâd i ddefnyddio ein logo, anfonwch neges at psba.wales.pmo@bt.com

CYSYLLTU

Os oes diddordeb gennych mewn ymuno â PSBA neu am fanylion pellach, anfonwch neges at PSBA.new.connection.enquiries.bt.com a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.