Categories

Archive

PSBA HomeWorker: gweithio gartref yn effeithiol

Ers mis Mawrth 2020, mae cyrff wedi wynebu newidiadau mawr wrth i nifer sylweddol o’u gweithwyr weithio gartref oherwydd pandemig COVID-19. Erbyn hyn, mae cyrff sector cyhoeddus angen cefnogi eu gweithwyr gyda chysylltiadau dibynadwy er hwyluso gweithio gartref rheolaidd neu barhaus. Mae PSBA yma i gefnogi eich corff gyda PSBA HomeWorker, fydd yn eich helpu

Rhwydwaith PSBA yn diogelu’r cyhoedd

Heddlu Dyfed-Powys sy’n gyfrifol am y rhanbarth sy’n cynnwys Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro & Powys, yr ardal heddlu fwyaf yng Nghymru a Lloegr, a’r drydedd fwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi defnyddio gwasanaethau rhwydwaith PSBA am ddegawd, gan gynnal cysylltiadau cost effeithiol â chymunedau ac ardaloedd nad yw gwasanaethau eraill yn

Cyngor Caerdydd yn barod ar gyfer y dyfodol

Cyngor Sir a Dinas Caerdydd sydd wedi llywodraethu’r brifddinas ers 1996, gyda rhwydwaith yn gwasanaethu 350 safle a gweithlu o dros 13,500. Yn ogystal â darparu gwasanaethau ar gyfer ei swyddfeydd niferus, mae 51,000 disgybl mewn 127 ysgol yn defnyddio adnoddau rhwydwaith PSBA. Mae gwasanaeth WebSafe PSBA wedi gostwng nifer y tagfeydd a sicrhau bod

Newyddion Hidlo’r We

Dros y mis diwethaf, roedd PSBA yn brysur yn trosglwyddo cwsmeriaid i’r gwasanaeth, gan glirio’r rhestr aros. Bydd y gwaith trosi’n parhau dros yr haf, ond yn stopio am egwyl ar gais y cwsmeriaid. Darllen mwy. Dylai cwsmeriaid hidlo’r we nodi fod Smoothwall yn diweddaru ei feddalwedd yn rheolaidd. Bydd gwyliau’r haf yn gyfle da

Timau Gwynedd yn gweithio gyda gwasanaethau PSBA

Mae rhwydwaith y Cyngor yn ymestyn i 229 safle ar draws y wlad ac yn cyflogi tua 6500 o staff.

PSBA Peering o Gyfnewidfa Rhyngrwyd Caerdydd (Cardiff IX)

PSBA’s service offerings are continually evolving. A peering capability is a recent addition. Peering is a process by which two internet networks connect and exchange traffic. It allows them to directly hand off traffic. Peering is distinct from transit, the more usual way of connecting to the internet.

CYSYLLTU

Os oes diddordeb gennych mewn ymuno â PSBA neu am fanylion pellach, anfonwch neges at PSBA.new.connection.enquiries.bt.com a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.